Đếm kí tự Online

Nhập text vào ô bên dưới để biết được đoạn text của bạn có bao nhiêu ký tự.


Cùng tham gia bình luận bài viết này nhé!