Share Template Kiên PSD đang dùng và Edit

Cập nhật: 29 thg 8, 2018 tháng 8 29, 2018


Kiên PSD Blog Template - Đc thiết kế với nhiều thể loại
  • Tiêu Đề Bắt Mắt 
  • MOD Màu 
  • MOD Chuyển Màu 
  • MOD Nhạc 
  • Mục ADMIN rõ ràng 
  • Phần Thống Kê Blog 
  • Và Thêm Mục : Top Tuần, Top Tháng 
  • Và Mục Bình Luận mới nhất hiện tại 
Phần Chân Trang Thêm Cột Liên Kết Bạn Bè & Phần Comment Phong Phú
Dowload Template
Liên hệ quảng cáo